Hvorfor velge Lundehagen for barnet ditt eller som arbeidsplass?

  • Vi har leken i fokus, og synliggjør lek og læring gjennom fotorammer,, dokumentasjonsskap, fotobøker og ukesrapporter.
  • Vi investerer mye tid på å bygge gode relasjoner slik at hvert enkelt barn og foreldre er trygge og trives hos oss. Tilvenning er høyt prioritert hos oss.
  • Personalet i alle aldre med høy kompetanse, deriblant 3 menn
  • Godt arbeidsmiljø som smitter over på kunder
  • Gangavstand til skogsområder, fotballbaner, stokkelandsvannet og jernbanestasjon
  • Lang åpningstid: 6.45-16.30
  • God beliggenhet i forhold til hovedfartsårer (E39/R44)

Besøksadresse:
Akselhagen 2, 4322 Sandnes

Tlf 51 97 43 00

 

Årsplan for barnehageåret 2017 - 2018: http://www.xide.no/fus/lundehagen/html5forpc.html?page=0